FOU Logotyp

Webbsidan Digital Vård & Omsorg

 

Nyligen lanserades webbsidan Digital Vård & Omsorg, vilken är en informations- och stödportal för kommunal vård, omsorg och socialtjänst, som stöd under den pågående pandemin och för den digitala transformationen.  

Webbsidan innehåller allt ifrån länkar, tips på verktyg och events inom området, rapporter och information om kompetenscenter Välfärdsteknik. Sidan är utarbetad i samverkan mellan RISE, Socialstyrelsen, E-hälsomyndigheten, Myndigheten för delaktighet, SKR, Föreningen Sveriges socialchefer, Upphandlingsmyndigheten, PTS, Inera, IT & telekomföretagen, Swedish Medtech och Medtech4health. 

Se följande länk:  Digital Vård & Omsorg (digitalvardochomsorg.se)