FOU Logotyp

RSS Kvinnofrid 2021-2023

FoU i Sörmland har fått fortsatt uppdrag att fungera som regional utvecklingsledare inom den nationella satsningen RSS Kvinnofrid. Satsningen är en fortsättning och utveckling av RSS Kvinnofrid 2018-2020.

>Läs mer om RSS Kvinnofrid 2018-2020

Kvinna vandrar ensam genom skogen

RSS Kvinnofrid 2021-2023

Syftet med satsningen är använda den regionala samverkans- och stödstrukturen för att stärka kommunernas förutsättningar att förebygga våld, och möjligheter att ge stöd när våld förekommer.

Förstärkningen av RSS ska komplettera och förstärka redan pågående arbete i länen, och ske i samverkan med länsstyrelsernas utvecklingsledare samt med befintliga strateger och samordnare på lokal och regional nivå inom kvinnofridsområdet.

Satsningen har fyra målområden:

  • Utveckla kunskap och kapacitet gällande att förhindra och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck.
  • Arbeta för att integrera kvinnofridsområdet i RSS ordinarie struktur.
  • Stödja kunskaps- och verksamhetsutveckling inom kvinnofridsområdet, med ett tydligt barnperspektiv, i kommuner och regioner.
  • Stödja och utveckla arbetet med systematisk uppföljning av kvinnofridsarbetets kvalitet och resultat.

>Länk till Systematisk uppföljning

>Länk till SU-kvinnofrid på SKR:s sida

PROJEKTDETALJER

Projekttyp: Utvecklingsprojekt

Projektperiod: 2018 -2020 samt 2021-2023

Kontaktperson:
Lina Larsson,
Lina Larsson@fou.sormland.se 
tel 076-949 63 64