FOU Logotyp

Covid19 - Digital lösning för Eskilstuna kommun under pandemin

På grund av pandemin hade Vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna kommun ett uttalat behov av att fördela sina resurser rätt, och införde därför en digital lösning som har koll på smittläget, bemanning och skyddsutrustning. 

Ett akut behov fanns av att få en aktuell och kontinuerlig bild av det dagliga smittläget i verksamheterna. En teknisk plattform lanserades, vilken kan anpassas utefter de olika verksamheterna inom funktionshinderområdet, äldreomsorgen samt hälso- och sjukvården, och vilken bygger på en automatiserad och behovsanpassad informationsförsörjning. Detta system ger nytta till både individen, personalen, verksamheten och samhället i stort. 

Läs mer om detta på eHälsomyndighetens hemsida: Eskilstuna • E-hälsomyndigheten (ehalsomyndigheten.se)