FOU Logotyp

FoUiS-Nytt 2023:2

I den här nyhetssammanfattningen kan du läsa om två nya medarbetare på FoUiS, ett nytt fallpreventionsprojekt, ett forskningsprojekt om ALMA - Akutgeriatriskt Mobilt Team och om tre nya poddavsnitt.

news imageNya medarbetare

Två nya medarbetare på FoU i Sörmland

Vi har fått två nya medarbetare på FoU i Sörmland. Susanne Nygård är anställd sedan augusti 2023 som predoktorand och ska jobba i projektet Fallprevention. Hon har även ansökt till forskarutbildning.

Jan Norberg började i september i år och kommer att arbeta som forskningsledare i flera projekt bland annat inom områdena Nära vård och vetenskapligt kunskapsunderlag. >Läs mer om Susanne och Jan

Läs mer >>
news imageProjektstart

Sörmlands fallpreventionsprojekt har startat!

FoUiS har under 2023 och 2024 i uppdrag att genomföra ett arbete med fallprevention. I uppdraget ingår bland annat att ta fram ett fallpreventionsprogram och att involvera civilsamhället för primärprevention. >Läs mer

Läs mer >>
news imageProjektstart

Uppstart av forskningsprojekt – Utvärdering av Akutgeriatriskt Mobilt team (ALMA)

Den 15 september höll tre av FoUiS forskningsledare ett uppstartsmöte på Nyköpings lasarett för forskningsprojektet ALMA.  I forskningsprojektet kommer FoUiS att utvärdera hur det Akutgeriatriska Mobila teamet, ALMA, har fungerat. Vid mötet träffade FoUiS sjuksköterskor och läkare som arbetar i ALMA, samt tillhörande enhetschefer. Forskningsledarna presenterade planen för utvärderingen av ALMA och praktiska frågor diskuterades, bland annat beslutades ett preliminärt datum för när rekryteringen av patienter ska inledas. Nu ser vi fram emot att få följa ALMA:s arbete under ungefär ett års tid. >Läs mer om ALMA

Läs mer >>
news imagePodcast

Tre nya avsnitt av FoU-podden

Nära vård i Sörmland Slutrapportering

I det här avsnittet deltar Cajsa Åkerholm och Karolina Ehnsiö, som har varit projektledare för projektet Nära vård i Sörmland under de två år det har pågått. De berättar bland annat om resultaten för de fyra projektmålen de har arbetat m

Digitaliseringsstrategi i Sörmland

I det här avsnittet berättar Johanna Bandmann, Katarina Forsberg och Carl Schultz om Sörmlands digitaliseringsstrategi som de har varit med och tagit fram. De berättar bland annat om vad den innehåller, varför den behövs, hur den ska användas och vem den är till för. 

Vad gör socialtjänsten för barn & unga Insatskartläggning i Sörmland

I det här avsnittet berättar Lina Larsson och Sanna Tiikkaja om en kartläggning av socialtjänstens insatser inom området barn och unga. Bland annat pratar vi om hur de har arbetet, vad syftet med kartläggningen är och vad de hoppas att den ska få för positiva effekter.

>Du hittar alla avsnitt där poddar finns och på sidan för FoU-podden.
>Länk till alla avsnitt på SoundCloud

Läs mer >>

 

På gång

23 JAN
Våga fråga, den 23 januari 2024

Du får lära dig hur du kan agera när du misstänker att någon i din närhet har det svårt.

Läs mer >>
31 JAN
Livsviktiga snack, den 31 januari 2024

Du får kunskap om hur du kan prata med barn och unga om deras mående. Vi går igenom skyddsfaktorer, psykiska besvär, barns utveckling samt verktyg och tips för samtal.

Läs mer >>
12 FEB
MI-utbildning online 24_1 - FULLT

MI är en evidensbaserad samtalsmetod som rekommenderas av Socialstyrelsen i nationella riktlinjer av sjukdomsförebyggande metoder. Kursen består av fem dagar, inklusive grund och fortsättning, och är inriktad på praktiska tillämpningar inom hälso- och sjukvård samt vid socialt arbete.

Läs mer >>
22 APR
MI-utbildning online 24_2

MI är en evidensbaserad samtalsmetod som rekommenderas av Socialstyrelsen i nationella riktlinjer av sjukdomsförebyggande metoder. Kursen består av fem dagar, inklusive grund och fortsättning, och är inriktad på praktiska tillämpningar inom hälso- och sjukvård samt vid socialt arbete.

Läs mer >>