FOU Logotyp

FoUiS-Nytt 2022:1

I den här nyhetssammanfattningen kan du läsa om organisationsförändringen på FoUiS, målbilden för Nära vård, Välfärdsteknikmässan, två nya rapporter, e-utbildningen i bemötande och flera nya podd-avsnitt.

På gång

13 JUN
Instruktörskurs i YAM

Sörmland och Mental Health in Mind anordnar en instruktörskurs i Youth Aware of Mental health – YAM

Läs mer >>
16 JUN
Våga fråga - digital föreläsning om suicidprevention

Våga fråga, en kostnadsfri, digital föreläsning och frågestund, om hur du kan upptäcka tecken på psykisk ohälsa och hur du kan prata med någon som har det svårt

Läs mer >>
15 SEP
Vägledarutbildning delaktighetsmodellen - FULLT

Delaktighetsmodellen underlättar en jämlik dialog mellan två olika grupper där det finns en maktobalans. Arbetssättet kan även användas som ett kvalitativt verktyg för användardriven verksamhetsutveckling. Modellen skapar förutsättningar för verksamhetsnära inflytande och delaktighet.

Läs mer >>
24 NOV
Träff för vägledare i Delaktighetsmodellen

Syftet med träffen är erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling och implementering av delaktighetsmodellen.

Läs mer >>