FOU Logotyp

Nyhetsbrev 5: Kompetenscenter Välfärdsteknik

Nu har Kompetenscenter Välfärdsteknik publicerat det femte numret av sitt nyhetsbrev. 

Förutom en massa tips om planerade evenemang bjuder detta nummer på intressanta reportage om digitala träffar mellan anhöriga och äldre i Uddevalla kommun, om Lund som blev utsedd till Sveriges e-hälsokommun på Vitalis, och från Eskilstuna kommun där man placerat ut ett femtiotal digitala läkemedelsgivare i äldres hem samt om projektet Trygg hemma. Numret påminner även om möjligheten att ansöka om stimulansmedel från Kammarkollegiet för att utveckla digitala arbetssätt. SKR planerar en digital konferens den 8 september, med fokus på hur digitaliseringen inom äldreomsorgen kan skapa möjligheter för våra kommuner. 

För att läsa hela nyhetsbrevet se: https://app2.editnews.com/page/read.ashx?issueid=484909

Det är även möjligt att prenumerera på nyhetsbrevet.

Eller gå in på SKRs hemsida och läs mer om Kompetenscentret: Kompetenscenter välfärdsteknik - SKR