FOU Logotyp

Lästips: RISE lista på fallstudier av välfärdsteknik och e-hälsa

Inför testning, utvärdering och implementering av välfärdsteknik är det alltid bra att ta reda på hur andra har gjort för att kunna dra lärdomar av tidigare erfarenheter. RISE har listat en rad fallstudier inom välfärdsteknik och e-hälsa från införande av digitala lösningar inom kommuner, regioner men även privata utförare, på sin hemsida. 

I listan finns exempel på allt ifrån tester av olika digitala produkter för brukare, olika former av digitaliserade arbetssätt och rutiner för medarbetare, till exempel på hur olika projekt inom välfärdsteknik genomförts i enskilda kommuner. Informationen, som bygger på intervjuer med ansvariga aktörer, beskriver nyttoeffekter och ett flertal andra viktiga lärdomar, samt kontaktuppgifter till den ansvariga parten. 

För att läsa mer, besök RISE hemsida: Fallstudier i välfärdsteknik och e-hälsa | RISE