FOU Logotyp

SKR webbsändning om mobila trygghetslarm

SKR genomförde idag en webbsändning om "ökad självständighet, trygghet och säkerhet för invånarna med stöd av mobila trygghetslarm" (tillfälle 1). 

På webbsändningen deltog över 90 deltagare från totalt 52 kommuner i Sverige. Den första timmen inleddes med intressanta presentationer av SKR, bland annat med Eva Sahlén, som presenterade Kompetenscenter Välfärdsteknik, Mats Rundkvist, Elisabeth Kjellin och Katarina Pihl. Efter en kortare paus, följde frågestund med diskussioner med inslag från en inbjuden panel med deltagare från Grästorp, Karlstad och Kalmar. Deltagarna fick skicka in frågor samt besvara frågor via menti. Eventet modererades från SKRs studio i Grästorp. Enligt arrangörerna kommer delar av det inspelade eventet sen att läggas ut på SKRs hemsida. SKR har tagit fram olika former av material som kommunerna kan använda. Det finns en chans till att se denna sändning, då SKR genomför tillfälle 2, dvs ett liknande event, den 27 april. 

För att läsa mer: Trygghetslarm | SKR

Ökad självständighet, trygghet och säkerhet för invånarna med stöd av mobila trygghetslarm - tillfälle 1 | SKR

Ökad självständighet, trygghet och säkerhet för invånarna med stöd av mobila trygghetslarm- tillfälle 2 | SKR