FOU Logotyp

Utveckling

U i FoUiS står för utveckling. Utvecklingsprojekt syftar till att åstadkomma nya eller förbättrade arbetssätt i en verksamhet, genom exempelvis kompetenshöjande insatser. Det kan till exempel handla om att införa en ny metod som tagits fram genom forskning eller att på ett strukturerat sätt undersöka resultat av en viss insats, genom exempelvis att jobba med systematisk uppföljning. I ett utvecklingsprojekt ingår ofta att utvärdera dess utfall eller konsekvenser.

Hur kan FoUiS hjälpa eller stödja verksamma inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård i utvecklingsfrågor?

Om du planerar eller har påbörjat ett projekt och är osäker på om det är ett utvecklingsprojekt just din idé handlar om, kontakta oss gärna för en diskussion.

FoUiS stödjer verksamheter med planering inför uppstart av utvecklingsprojekt och erbjuder även handledning/stöd under projektets alla faser. Vi hjälper verksamheten att utifrån projektidén formulera en avgränsad frågeställning och fungerar som ett bollplank i planeringen av lämpliga metoder för datainsamling och analys som gör det möjligt att dra välgrundade slutsatser.

Förfrågan om stöd till verksamheter

För att göra en förfrågan om stöd från FoUiS, fyll i formuläret. I formuläret presenteras idén i grova drag och en kontaktperson anges. FoUiS tar sedan kontakt för vidare samtal.

 

 

Vill du söka forskningsmedel?

I så fall är det Centrum för klinisk forskning du vill komma i kontakt med.

En av deras huvuduppgifter är att stimulera, underlätta och samordna klinisk, patientnära forskning i Region Sörmland. Deras forskarutbildade handledare hjälper till i försöksplanering och genomförande av vetenskapliga studier. Forskningsmedel delas ut två gånger per år.

Läs mer på >Centrum för klinisk forskning

Eller ring dem på 016-10 54 01

KONTAKTPERSONER

Anna Åkerberg
anna.akerberg@fou.sormland.se
073-950 82 92

Lina Larsson,
Lina Larsson@fou.sormland.se 
tel 076-949 63 64

Marina Arkkukangas
marina.arkkukangas@fou.sormland.se Tel:016-541 40 31

Martin Geisler
martin.geisler@fou.sormland.se
Tel 073- 950 82 89