FOU Logotyp

DePrevent – Beteendeaktivering som behandling av nedstämdhet och depression hos äldre i kommunal kontext

Ett forskningsprojekt i Eskilstuna kommun

Vad handlar forskningsprojektet om?

Forskningsprojektet DePrevent handlar om att undersöka om en behandling som kallas beteendeaktivering kan användas för att minska depressionssymtom och öka livskvaliteten hos äldre personer i en kommunal kontext. Beteendeaktivering går ut på att en behandlare stöttar individer i att öka lustfyllda, meningsfulla och viktiga aktiviteter såsom fysisk och social aktivering. Projektet kommer genomföras i Eskilstuna kommun med biståndshandläggare som behandlare. Behandlingen omfattar fem samtal som genomförs i deltagarnas hem. Forskningsprojektet drivs med Eskilstuna kommun som ansvarig huvudman i samarbete med forskare från FoU Sörmland.Illustration DePrevent Hur många deltagare kommer rekryteras?

160 sammanlagt, varav 80 i kontrollgrupp och 80 som får behandlingen. 

När kommer studien genomföras?

Studien startar under våren 2024. Rekrytering och behandling av deltagare beräknas pågå till och med våren/sommaren 2025. 

Varför är det viktigt att forska om detta?

Ungefär en tredjedel av alla 65 år och äldre i Sverige uppger att de är ihållande nedstämda, och mellan 5-15 procent har en pågående depression. Nedstämdhet och depression hos äldre innebär ett stort lidande, minskad funktionsnivå samt ökar risken för kroppsliga sjukdomar, andra psykiska sjukdomar, ensamhet och självmord. Studier visar att de flesta äldre med depression i Sverige inte får någon behandling alls, och endast cirka 3 procent uppger att de får psykologisk behandling för sin depression trots att denna behandling är ett förstahandsalternativ. För personer med behov av kommunala insatser, såsom hemtjänst eller hemsjukvård, saknas ofta psykologisk behandling helt i behandlingsutbudet. Det behövs forskning om psykologiska behandlingsmetoder som kan användas i en kommunal kontext.

 Kontakt

Ansvarig forskare: Johnny Pellas, Med dr och specialistpsykolog, FoU Sörmland och Uppsala universitet. Johnny.pellas@pubcare.uu.se

Medverkande forskare: Sanna Tiikkaja och Marina Arkkukangas, FoU Sörmland

 

PROJEKTDETALJER

Projekttyp: Forskningsprojekt

Projektperiod: 2023-2025

Kontaktpersoner:

Johnny Pellas
Johnny.pellas@pubcare.uu.se
018-617 28 37

Marina Arkkukangas
marina.arkkukangas@fou.sormland.se
073-950 07 40

Sanna Tiikkaja
sanna.tiikkaja@fou.sormland.se
073-974 38 22