FOU Logotyp

Webbaserad introduktion

På den här sidan hittar du en Webbbaserad introduktionsutbildning för vikarier inom vård och omsorg. Introduktionsutbildningen består av ett urval av information kring de områden vikarier inom vård och omsorg behöver känna till. Exempelvis inom insatserna ordinärt boende och särskilt boende (enligt Socialtjänstlagen) och bostad med särskild service (enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Observera att detta inte är en komplett utbildning, respektive huvudman ansvarar för att komplettera och bedöma vikariernas kunskaper.

Vi har delat in utbildningen i två kategorier. Det är din arbetsgivare som avgör vilka områden du skaffa dig kunskap inom. Vi rekommenderar att alla går igenom områdena i kategorin prioriterat, medan du i kategorin tillval väljer områden utifrån vilka personer du stödjer och vilken arbetsplats du arbetar på. Tänk på att du gärna kan återkomma till områden om du längre fram upplever att du behöver ta del av dessa. Använd gärna checklistan för att kryssa i det du gått igenom. >Checklista pdf

Vid de flesta områdena finns ett antal reflektionsfrågor, dessa frågor finns för att underlätta inlärning och är inte en test eller ett facit på vilken kunskap som ska ha inhämtats från informationsmaterialet.

Tidsåtgång: Vi beräknar att introduktionen tar cirka 8-12 timmar beroende på arbetstakt och vilka delar som väljs.

Kvalitetssäkring: Kvalitetssäkring av den webbaserade introduktionen >hittar du här.

Problem med webbläsaren? Vi länkar till andra sidor där webbutbildningarna ligger. Om en webbutbildning inte fungerar när du öppnat den i Internet Explorer pröva att öppna den i en annan webbläsare exempelvis Google Chrome eller Microsoft Edge.

Synpunkter? Har du synpunkter på introduktionsutbildningen, beröm eller förbättringsförslag >kontakta oss. Vi uppdaterar/förbättrar introduktionen löpande.

Prioriterade områden - för alla

Tillval - gå igenom de områden som är aktuella i ditt arbete