FOU Logotyp

DepActive – Psykisk ohälsa hos äldre

Depression hos äldre betraktas som en av vår tids stora folkhälsoutmaningar och det finns ett stort behov av effektiva psykologiska behandlingsmetoder som kan ges till många tidigt i sjukdomsförloppet. En sådan metod är beteendeaktivering, som minskar depression genom att öka lustfyllda, meningsfulla och viktiga aktiviteter såsom fysisk och social aktivering.

Illustration av Lena Stenbrink som symboliserar samtalsbehandlingen

Forskningsstudien

I studien kommer vi utvärdera en psykologisk behandlingsmetod för att behandla depression hos personer som är 65 år och äldre, i primärvården. Nedstämdhet och depression är vanligt förekommande. Tidigare forskning har visat att depression ofta inte blir bättre av sig själv utan behöver behandlas.

Behandlingsmetoden i studien är en typ av samtalsbehandling som kallas beteendeaktivering och som till största delen sker via telefon. Studien kommer också att undersöka hur hjälpsamma olika skattningsskalor för depression och oro/ångest är för att ställa rätt diagnos.

Studien kommer också att undersöka hur äldre personer med nedstämdhet och depression upplever sin situation, hur de fungerar i vardagen och hur mycket de rör på sig.

Forskningsprojektet

DepActive är ett forskningsprojekt där en multicenterstudie planeras inom primärvården i Region Västmanland, Region Sörmland/FoU Sörmland och Region Uppsala.

Inom forskargruppen finns representanter från respektive region representerade, och forskningen är knuten till Uppsala universitet. Forskningsprojektet skapas i samarbete med representanter från primärvården samt brukarrepresentant från Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH. >Medverkande i projektet

Projektet som helhet, med samverkan mellan regionernas specialistvård och primärvård, kommuner, universitet och brukarorganisationer, faller väl inom ramen för omställningen till Nära vård.

>Fyra telefonsamtal minskade depression
>Psykoterapi via telefon gav minskad depression hos äldre under pandemin
>FoU-podden, avsnitt 76, Beteendeaktivering - för att minska depression hos äldre

PROJEKTDETALJER

Projekttyp: Forskningsprojekt

Projektperiod: 2023-2028

Kontaktpersoner:

Marina Arkkukangas
marina.arkkukangas@fou.sormland.se
Tel:016-541 40 31

Susanne Nygård
susanne.nygard@fou.sormland.se
070-699 06 03

Lena Lönnberg
lena.lonnberg@regionvastmanland.se

Mattias Damberg
mattias.damberg@pubcare.uu.se

 

Aktuellt

Tidningen ÄldreOmsorg har publicerat en intervju med Johnny Pellas om beteendeaktivering i sitt första nummer 2024.

"Det är aldrig för sent att må bra” | Äldreomsorg (tidningenaldreomsorg.se)