FOU Logotyp

Ny rapport: Digitalisering inom socialtjänsten

Fortes webbinarium om digitalisering inom socialtjänsten

Nyligen presenterade Forte via ett webbinarium en rapport om digitalisering inom socialtjänsten. Rapporten, som är en systematisk litteraturöversikt, använder sig av begreppet e-socialt arbete vilket definieras som användandet av digitala verktyg i det sociala arbetet. Fokus har legat kring följande två frågeställningar:

1. vilka effekter har användningen av digitala verktyg haft för service, stöd och behandling och hur upplever klienterna /brukarna dessa?

2. vilka konsekvenser har digitala verktyg för arbetssätt, arbetsförhållanden och arbetsmiljö? 

Översikten är skriven av och presenterades av Gabriella Scaramuzzino och Teres Hjärpe, forskare vid Socialhögskolan, Lunds universitet. Översikten presenterar de digitala verktygen i tre grupper: IKT, AI och dokumentationssystem. Översikten behandlar bland annat vad digital kompetens är, och att det svåra är att implementera den digitala tekniken. Det finns även en del skillnader på den nationella och den internationella forskningen inom området, bland annat inbegriper den internationella forskningen mer perspektiv från brukare och klienter. Vad  är egentligen målen med att använda digitala verktyg i det sociala arbetet? 

Hela rapporten finns att läsa här: E-socialt arbete inom Socialtjänstens individ- och familjeomsorg – En systematisk litteraturöversikt (forte.se), och sändningen från Forte finns att se via Fortes hemsida Webbinarium om digitaliseringen av socialtjänstens individ- och familjeomsorg - Forte.