FOU Logotyp

Rapport: Digitalisering kan förbättra den psykiska hälsan

E-hälsomyndigheten publicerade nyligen en rapport med syfte att öka kunskapen om hur e-hälsa och digitalisering kan bidra till att förbättra den psykiska hälsan. 

Maria Wegner, utredare vid E-hälsomyndigheten, säger att "psykisk hälsa berör hela samhället och digitalisering och e-hälsa kan göra stor skillnad här. Det handlar om att behandla och lindra konsekvenser av psykisk ohälsa men även att befolkningen ska kunna bibehålla sitt psykiska välbefinnande och kunna förebygga besvär". 

Sverige som land har goda förutsättningar till digitaliseringens möjligheter och befolkningen är generellt positiva till att använda digitala tjänster och teknik för att ta hand om sin hälsa. Individer som lider av psykisk ohälsa har ofta behov av insatser från flera olika håll, och i detta fall kan e-hälsa förenkla samordningen av alla olika insatser. 

Läs mer om rapporten på E-hälsomyndighetens hemsida: Digitalisering och e-hälsa kan förbättra den psykiska hälsan • E-hälsomyndigheten (ehalsomyndigheten.se)

Eller läs hela rapporten här: fokusrapport---digitalt-stod-for-psykisk-halsa.pdf (ehalsomyndigheten.se)