FOU Logotyp

Utbildning om förändringsledning och välfärdsteknik

Kompetenscenter välfärdsteknik vid SKR har lanserat en utbildning om förändringsledning och välfärdsteknik

Den 14 oktober lanserade Kompetenscenter välfärdsteknik sin utbildning om förändringsledning och välfärdsteknik, genom ett digitalt event där information gavs om bakgrunden och syftet med utbildningen. 

Utbildningen är till för dig som arbetar med välfärdsteknik inom äldreomsorgen, tex verksamhetsutvecklare, projektledare eller chefer inom äldreomsorgen, och ska ge både inspiration samt tips om hur man leder förändringsarbete. Utbildningen bygger på att man leds igenom en fiktiv stads införande av välfärdsteknik, där det kommer att uppstå utmaningar som är baserade ifrån verkligheten, dvs liknande utmaningar som våra kommuner ställs inför vid införande av välfärdsteknik. Utbildningen kompletteras även med praktiska moment samt har tillgängliga mallar. Utbildningen, som är kostnadsfri, genomförs helt digitalt och tar ca 3-4 timmar. Dock rekommenderas att man delar upp utbildningen över flera tillfällen. 

Läs mer om utbildningen här, samt anmäl dig: Förändringsledning välfärdsteknik - hur gör man? | SKR