FOU Logotyp

MDH-professor efterlyser långsiktig nationell strategi för digitalisering inom vård och omsorg

Avsaknaden av en svensk nationell strategi för digitalisering inom vård och omsorg försvårar breddinförande av nya digitala lösningar. Det menar Sarah Wamala Andersson, professor i hälso- och välfärdsteknik vid Mälardalens högskola, i en debattartikel i Dagens medicin.

Sarah Wamala Andersson efterlyser i debattartikeln en nationell strategi för digitaliseringsarbetet inom vård- och omsorg, något som Sverige till skillnad från många andra länder saknar eftersom planering och genomförande av digitalisering leds av självstyrande regioner.

I tre punkter efterlyser Wamala Andersson åtgärder från regeringen och staten: (1) beslut om en långsiktig nationell strategi för digitaliseringen inom vård och omsorg, (2) inrättande av en oberoende tvärvetenskaplig hubb för att säkerställa krav på evidens samt (3) en långsiktig satsning på forskning för att belysa effekter av digitala lösningar inom vård och omsorg utifrån användarperspektiv.

Debattartikeln i sin helhet finns att läsa på Dagens medicins webbplats: 
https://www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/1177-affaren-ar-ett-symtom-pa-avsaknad-av-nationell-styrning/