FOU Logotyp

Kompetenscenter Välfärdsteknik Nyhetsbrev 6

Kompetenscenter Välfärdsteknik har nu publicerat det sjätte numret av sitt nyhetsbrev. 

Detta nummer bjuder på bland annat på tips var man kan söka finansiella medel för att utveckla äldreomsorgen med hjälp av välfärdsteknik, på intressanta reportage och nyheter från modellkommunerna, denna gång ifrån Kalmar och Grästorp, och på evenemangstips. Dessutom bjudet detta nummer på information om stöd och vägledning om välfärdsteknik som Kompetenscenter Välfärdsteknik har sammanställt gällande fyra omsorgstjänster. I detta nummer kan man även läsa om ett projekt som heter DiMiOS, mätning av digital mognad, som SKR erbjuder kommuner och regioner att delta i. För att läsa hela nyhetsbrevet, https://app2.editnews.com/page/read.ashx?issueid=486761