FOU Logotyp

Socialtjänstens insatser

FoUiS har under 2023 och 2024 uppdraget att kartlägga insatser och deras evidens, för att säkra att länets insatser motsvarar de behov som finns och grundas i evidens och beprövad erfarenhet.

Personer som sitter i ett möte vid ett bord, från Adobe Stock

Genom kartläggningen ska FoUiS även skapa en aktuell kartbild för hela länet. Vilka evidensbaserade insatser ges? Vilka finns? Och hur kan uppföljning säkerställas när kunskap saknas? I kartläggningen kommer Individbaserad systematisk uppföljning (ISU) att användas som ett verktyg, vilket faller väl in i kunskapsstyrningen inom socialtjänsten.

Arbetet med insatserna ska genomföras inom ett område i taget. Första området som ska analyseras är barn och unga.

Ett delmål med projektet är att ha workshops med alla Sörmlands kommun för sig och därefter för respektive länsdel (norra, södra, västra) var för sig. Det ska även genomföras en workshop med representanter från alla kommuner i hela länet.

PROJEKTDETALJER

Projekttyp: Utvecklingsarbete

Projektperiod: 2023-2024

Kontaktperson:

Sanna Tiikkaja
sanna.tiikkaja@fou.sormland.se
073-974 38 22

Lina Larsson
lina.larsson@fou.sormland.se
076-949 63 64