FOU Logotyp

Projektet MODIG stärker den digitala kunskapen i omsorgen

 

Projektet MODIG, som genomfördes av Göteborgsregionen mellan 2019-2021, syftade till att stärka den digitala kunskapen inom omsorgen, bland annat inom äldreomsorgen.  

Vid projektets slut presenterades en guide för att främja långsiktigt arbetsplatslärande, vilken kan användas av verksamheter som ska göra förändringsarbete inom digitalisering. i guiden ingår tre delmoment för att skapa en handlingsplan: förankring, utbildning och support. För att lyckas med arbetet kring digitalisering krävs en väl fungerande infrastruktur. Läs mer om projektet MODIG i  artikel i Äldre i Centrum Göteborgsk guide till digitalisering – Äldre i Centrum (aldreicentrum.se)

Här kan du läsa rapporten Digitaliseringsombud – en modell för arbetsplatslärande. En enkel guide för verksamheter som står inför ett förändringsarbete i vård och omsorg. Erfarenheter från Projekt Modig 2019–2021.

Slutrapport från projektet finns att läsa här Slutrapport från Projekt Modig (goteborgsregionen.se)