FOU Logotyp

SKR Webinarium: Nyttan med Välfärdsteknik

Idag höll SKRs Kompetenscenter Välfärdsteknik ett webbinarium om nyttan med välfärdsteknik inom äldreomsorgen. 

Över 200 personer från många av landets kommuner deltog på eventet, som leddes av projektledare Elisabeth Kjellin och Katarina Pihl från Kompetenscenter Välfärdsteknik. Eventet inleddes med begrepp och definitioner av dessa, och att man ska tänka på nyttan redan innan införandet. Korta filmer från modellkommunerna Skellefteå, Karlstad, Borås och Lund visades, där de berättade kort och gav tips om hur de nådde framgång. Exempelvis: "börja i liten skala", "kombinera verksamhetsutvecklare och ekonomer" och "gör en enkel nyttokalkyl".  Även Agneta Aldor från ehälsomyndigheten deltog och berättade om lärande exempel. Inspirationstimmen avslutades med matnyttiga tips om vad som finns att tillgå:

- SKRs webbkurs i nyttorealisering (15 min)

- SKR-film "Nyttorealisering - praktiska tips" (8 min)

- DIGGs vägledning i nyttorealisering

- Ineras modell för nyttokalkyl

- Digitaliseringssnurran

- Nyttoanalys mobila trygghetslarm