FOU Logotyp

Verktygslåda för införande av ny välfärdsteknik

Känner du till att NVD samverkar med andra i forskningsprojekt som rör välfärdsteknik och digitaliseringsprocesser? NVD är projektpart i IVRIS, som drivs av Mälardalens högskola, i samverkan med Hjälpmedelscentralen och Eskilstuna kommun. Vår roll är framför allt att sprida erfarenheter och resultat från projektet ut i länet.

IVRIS, ”Att Introducera Välfärdsteknik genom Realisering av Innovationsförmåga I Samverkan”, är ett innovationsprojekt med fokus på välfärdsteknik och äldre, finansierat av Vinnova. Syftet med IVRIS är att prova en metodplattform för införande av välfärdsteknik, som tagits fram inom ramen för ett tidigare forskningsprojekt (SinS).  Målet är att plattformen - eller verktygslådan - ska testas och användas inom Eskilstuna kommun samt Hjälpmedelscentralen i Eskilstuna.

NVD:s roll är att vara intermediär i IVRIS, vilket innebär att både sprida information om själva projektet men även att sprida resultaten av projektet vidare. På lång sikt är därför målet att arbetssättet som används i IVRIS sprider sig till fler organisationer i Sörmland. Förhoppningsvis kommer projektet att underlätta och förbättra processerna med att införa välfärdsteknik för äldre, vilket ger bättre kvalitet för såväl medarbetare inom utförarorganisationen som för de äldre.

Här hittar du mer information om IVRIS. Är du och din organisation intresserade av att ta del av resultatet? Kontakta oss gärna: karl.schultz@fou.sormland.se.