FOU Logotyp

Intryck från temadag kring framtidens digitala äldreomsorg


Digital social samvaro för äldre, Virtual Reality för dementa och robotar inom hälso- och sjukvård - många spännande ämnen berördes under temadagen för framtidens digitala äldreomsorg som arrangerades av Mälardalens högskola. Anna Åkerberg från NVD fanns på plats på Västmanlands läns museum under tisdagen tillsammans med ett femtiotal seniorer och yrkesverksamma inom vård och omsorg.

Dagen bestod av längre föreläsningar med forskare från PrILiv, en forskargrupp med inriktningen Hälsa och Välfärd som forskar om förlängt självständigt liv. Petra von Heideken Wågert inledde med att föreläsa om ett digitalt stöd för social samvaro för äldre, i form av en plattform. Projektet, som involverar de äldre i utvecklingen, syftar till att minska social isolering och ensamhet bland de äldre.

Efter detta följde Annelie Gusdal, vilken presenterade ett nystartat projekt om Virtual Reality (VR) i vården av personer med demenssjukdom. I projektet kommer man att testa VR på ett tiotal personer, samt utvärdera effekterna av användandet genom deras välbefinnande, beteende samt läkemedelsförbrukning. Innan pausen föreläste även Charlotta Åkerlind om sitt avhandlingsarbete om elektronisk hemtjänst. Här gavs exempel på olika tekniker och produkter, och hur denna kan påverka det dagliga livet för de äldre och deras anhöriga gällande trygghet och kommunikation.

Efter pausen föreläste Christine Gustafsson om robotar i hälso- sjukvård och vård och omsorg, där hon med humor försökte få publiken att både fundera och reflektera över om robotar i vården verkligen behövs, vår attityd och acceptans gentemot robotar, kulturskillnader samt om hur framtiden kan se ut. Dagen avslutades med Rose-Marie Johansson-Pajala, som berättade om vanliga uppfattningar om och attityder till välfärdsteknik och robotar. En viktig aspekt här var vad de äldre själva ansåg, vilket exemplifierades med citat från de äldre själva.

Utmärkt anordnat av Västmanlands läns museum, intressanta föreläsningar av forskarna som även delade med sig av intressanta erfarenheter och anekdoter från sina arbeten inom forskningen om de äldre. Publiken var engagerad och ställde mycket intressanta frågor, vilket visar på välfärdsteknikens aktualitet och prioritet på samhällsagendan.