FOU Logotyp

SKL:s beställarnätverk för socialtjänsten


Du känner väl till SKL:s beställarnätverk för socialtjänsten? Här kan SKL stötta dig och din kommun med kompetens och förberedande arbete inför bland annat innovationsupphandlingar.

Beställarnätverket för socialtjänsten hjälper till inom socialtjänstens alla områden - IFO, vård och omsorg, samt kommunal hälso- och sjukvård. Man kan bland annat stötta med behovsarbete, marknadsundersökning, leverantörsdialoger och kompetenshöjande aktiviteter. Nätverket hjälper kan också hjälpa till med att skapa beställargrupper inför upphandlingar. Beställarnätverket är finansierat via Vinnova till och med 2022.

Vill du veta mer? Titta på denna intervjufilm från SKL med Marta Nannskog:
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/digitaliseringinomsocialtjansten/bestallarnatverksocialtjansten.24311.html