FOU Logotyp

Vad händer i DiAS?


Vad händer i forskningsprojektet Digital alkoholprevention i Sörmland? Här följer en kort rapport om läget så långt.

Nu har det gått sex månader sedan de första klienterna påbörjade sitt behandlingsstöd med Previct och för dessa är det dags att avsluta testperioden. Det gör vi genom att låta dem fylla i en avslutande enkät men också genom att intervjua dem om deras upplevelser av behandlingen med stöd av Previct. Även behandlarna kommer att få besvara en uppföljande enkät.

14 klienter finns nu aktiva i studien. Avhoppen har varit ganska många vilket var förväntat eftersom det är inte är ovanligt med återfall under behandling av alkoholmissbruk. Vad det beror på är något vi kommer att titta närmare på när all data samlats in. De avhoppade klienterna är därför inte mindre intressanta än de som fullföljt testperioden och vi kommer att försöka få till intervjuer även med dessa personer: Vad beror avhoppen på? Finns det något i produkten som skulle kunna minska antalet avhopp? Handlar det om hur behandlarna hanterar tekniken eller hur behandlingen är organiserad? Eller kanske något helt annat? Förhoppningsvis är det en av de frågor vi kan hjälpa till att besvara i rapporten som kommer att författas under våren.

Testperioden har också förlängts till och med den sista februari eftersom några kommuner efter sommaren hittade nya klienter som ville prova tekniken och delta i studien. Men redan kring årsskiftet kommer vi att ha samlat in tillräckligt med data för att påbörja analysen. Fram till dess kommer vi att samla in enkäter, göra intervjuer med klienter och även samla att projektledare från kommunerna till en fokusgrupp där de får dela sina erfarenheter från ett utförarperspektiv.