FOU Logotyp

Förslag om en gemensam nationell digital infrastrukturRegeringens målsättning är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Digitaliseringen av tjänster inom offentlig sektor kan vara en viktig del i att bevara och utveckla välfärden. Men många myndigheter sitter fast i föråldrade IT-system som hämmar denna utveckling.

Johan Magnusson, forskare vid Göteborgs Universitet, menar att vi är begränsade av ett digitalt arv och att det krävs stora investeringar för att byta ut gamla IT-system som hindrar utvecklingen av nya digitala välfärdstjänster. Det är också ett problem som vi på Noden för välfärdsteknik och digitalisering ofta hör talas om i region och kommuner i Sörmland. Inte minst handlar det om svårigheter att få enskilda befintliga IT-system att "prata" och utbyta data med varandra.

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) föreslår nu därför en gemensam nationell förvaltning för att skapa en gemensam digital infrastruktur för den offentliga sekt. En sådan gemensam infrastruktur menar DGG skulle leda till stora positiva effekter för offentlig sektor och samhället i form av effektivisering. Återanvändningen av data och interoperabiliteten, dvs förmågan att kunna utbyta data mellan olika system, skulle leda till en stärkt styrning och samordning.

Mer om förslaget finns att läsa i DIGG:s rapport Säkert och effektivt informationsutbyte: https://www.digg.se/globalassets/slutrapport---sakert-och-effektivt-informationsutbyte-190815.pdf

Källor:

Sveriges Radio
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7289714
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7281810

Myndigheten för digital förvaltning
https://www.digg.se/nyheter--publikationer/Publikationer/uppdrag-om-ett-sakert-och-effektivt-elektroniskt-informationsutbyte-inom-den-offentliga-sektorn