FOU Logotyp

Nu lanserar vi bloggen!


Välkomna till bloggen för Noden för välfärdsteknik och digitalisering (NVD)! Här kan du läsa om allt som rör välfärdsteknik och digitalisering inom vård, omsorg, hälso- och sjukvård.


Vi riktar oss i första hand till dig som jobbar i Sörmland och arbetar med eller berörs av denna teknikutveckling, men även till dig som bara har ett gediget intresse av välfärdsteknik och digitalisering. Den här bloggen är en del av NVD:s ambition att både sprida kunskap och inspirera till hur ny eller befintlig välfärdsteknik kan användas på ett sätt som stöttar och effektiviserar arbetet i din organisation.

Även om perspektivet är regionalt kommer vi då och då att vända blicken utåt, såväl nationellt som internationellt. Du kommer att kunna läsa om alltifrån nya tekniklösningar till forskning som rör välfärdsteknik och digitalisering. När vi har egna resultat från NVD:s projekt, utvärderingar eller forskning i Sörmland, berättar vi det här. På så sätt bidrar vi till att sprida kunskap från omvärlden utanför regionen, men också dela erfarenheter mellan kommunerna i länet och region Sörmland.

Har du som läsare tips på nyheter eller om du vill sprida erfarenheter från satsningar på välfärdsteknik eller digitaliseringsprocesser i din egen organisation – tipsa oss gärna på karl.schultz@fou.sormland.se!