FOU Logotyp

Region Skåne startar primärvård online

Från onsdag förra veckan kan skåningar få hjälp online med lättare medicinska besvär som exempelvis hudbesvär, allergier eller luftvägsinfektioner. Primärvården Skåne Online är en digital vårdtjänst för bedömningar, råd eller recept från sjuksköterskor och läkare.

Ett pilotprojekt med onlinevård har pågått sedan i somras men nu sprids tjänsten till alla regiondrivna vårdcentraler. Via sitt Bank-ID loggar den vårdsökande in på webbplatsen och fyller sedan i ett formulär. Därefter görs en anamnes av en sjuksköterska eller läkare som är knuten till onlinetjänsten. Om det behövs bokas patienten in för ett besök på en fysisk vårdcentral.

Tjänsten är delvis baserad på artificiell intelligens, utvecklad för verktyget Vårdexpressen, och till den finns också en chattfunktion kopplad. Ett forskningsprojekt, som drivs av Region Skåne i samarbete med Centrum för primärvårdsforskning, kommer försöka att ge svar på om den digital tjänsten medför någon avlastning av den ordinarie primärvården.

Mer information om Primärvården Skåne Online hittar du här:

Primärvården Skåne Online
https://pvonline.skane.se/vhcu/

Artikel i Dagens Medicin
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/11/06/skane-oppnar-digital-primarvard/

Artikel i MedTechMagazine
https://www.medtechmagazine.se/article/view/685697/skane_satsar_pa_egen_digital_vardtjanst