FOU Logotyp

Informations- och presentationsmaterial att ladda ned

Här finns material som kan användas vid informationsspridning om nära vård. Materialet kan komma att uppdateras, därför står uppladdningsdatum vid varje länk.

Powerpoint

Välj de bilder som du vill använda i din presentation och ta gärna egna exempel från din verksamhet.

>Nära vård i Sörmland - presentation PP (230223)

>Nära vård i Sörmland presentation PDF (230223)

>Nära vård i Sörmland presentation med exempel PP (230227)

>Nära vård i Sörmland presentation med exempel PDF (230227)

>Nära vård i Sörmland presentation kortversion PP (230228)

>Nära vård i Sörmland presentation kortversion PDF (230228)

>Bildbank, illustrerade personer PP (230224)

>Förhandsvisning Bildbank illustrerade personer(PDF) 230224

Diskussionsfrågor och patientfall

>Diskussionsfrågor PP (220414)

>Diskussionsfrågor pdf (220414)

>Patientfall PP (220414) 

>Patientfall pdf (220414) 

>Patientfall barn pp (230224)

>Patientfall Vuxen pp (230224)

>Patientfall Äldre pp (230224)

Informationsmaterial

>Målbild för Nära vård i Sörmland – A5-folder (230307)

>Målbildsdokument (220414)

Filmer om nära vård

Tre bildspel med citat från sörmlänningar om Nära vård, uppdelat på de tre målområdena Tillsammans, Nära och God vård och omsorg, samt en film från SKR om Nära vård.


>Bildspel 1 - Tillsammans

>Bildspel 2 - Nära

>Bildspel 3 - God hälsa, vård och omsorg

>En kort film från SKR som beskriver Nära vård och varför omställningen till nära vård är nödvändig

Fem kortfilmer som spelades in inför slutpresentationen av projektet, med röster från medarbetare och invånare som varit delaktiga i projektet.