FOU Logotyp

Nära vård och forskning

Runt om i Sverige pågår omställningsarbetet mot en god och nära vård och omsorg. Förflyttningar som ställer stora krav på regioner och kommuner ska genomföras.

En viktig del av omställningsarbetet är att allt som sker utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet, oavsett om det är att titta på befintliga arbetssätt och metoder eller att pröva nya. Man kan se omställningen som en brytpunkt där forskningen spelar en större roll än tidigare, med tanke på att nyttan med det arbete som sker behöver vara säkerställd, utifrån alla infallsvinklar.

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR lyfter även forskning och utbildning inom nära vård som viktig https://skr.se/skr/halsasjukvard/utvecklingavverksamhet/naravard/forskningutbildningnaravard.66294.html

Forskardag Nära vård i Sörmland

För att lyfta denna viktiga del i omställningsarbetet arrangerar FoU i Sörmland Forskardag – Nära vård i Sörmland, en dag där flera olika angelägna utmaningar kommer att lyftas. Den nära vården och omsorgen behöver ske i samverkan, vilket kommer att vara centralt denna dag. Detta är ett steg i riktningen mot en framtida evidensbaserad god och nära vård och omsorg i Sörmland.

Bild på Save the date inför forskardagen

Doktorandprojekt

FoU i Sörmland har även anställt en doktorand som under fyra år kommer att följa omställningen till en Nära vård i Sörmland. Läs mer om forskningsprojektet här