FOU Logotyp

Susanne Nygård

Susanne är doktorand i forskningsprojektet DepActive och antagen till forskarutbildningen på Högskolan Dalarna i vårdvetenskap.

Huvudsyftet med doktorandprojektet är att undersöka förekomst av fysisk inaktivitet hos personer som är 65 år eller äldre med psykiska besvär samt att i en primärvårdskontext undersöka effekter, erfarenheter och upplevelser av en telefonbaserad beteendeaktivering avseende fysisk aktivitetsnivå för personer i denna grupp med depression.

Susanne kommer också att vara en del av ett arbete med fallprevention som FoU har i uppdrag att genomföra. Det innebär bland annat att identifiera villkor för ett fallpreventionsprogram, ta fram ett kunskapsstöd och att involvera civilsamhället.

Om Susanne
Susanne är Legitimerad Sjukgymnast och har lång erfarenhet av kliniskt arbete inom offentlig-, kommunal och privat verksamhet, framför allt med gruppen äldre.

Hon har en Masterexamen i Fysioterapi från Umeå Universitet 2015.

Susanne Nygård

Doktorand

E-post: susanne.nygard@fou.sormland.se
Mobil: 070-699 06 03