FOU Logotyp

Ali Hassan

Ali är statistiker och började på FoU i Sörmland i januari 2023. Han  ansvarar för att planera, genomföra och bidra med analys av resultat i både kvantitativa och kvalitativa data. Även att stödja kommunernas analysarbete  och att bidra i utvecklingen av systematiskt kvalitetsarbetet i länet. Ali kommer att ta fram och presentera underlag för beslut på olika nivåer. I arbetat ingår även att samla in, bygga, förvalta och utveckla stora datamängder.

Om Ali

Ali är utbildad statistiker från Pakistan och är även utbildad inom lämpligt statistik vid Örebro universitetet.

 

Ali Hassan

Statistiker

E-post: ali.hassan@fou.sormland.se
Mobil: 076-792 06 74