FOU Logotyp

Serena Bauducco

Serena är forskningsledare vid FoU i Sörmland sedan januari 2024. Hon arbetar främst inom området "Barn och ungas hälsa" och forskningsprojektet Karta och kompass - kartläggning och långtidsstudie av barns och ungas hälsa i Sörmland.

Om Serena

Serena är beteendevetare och disputerade 2017 inom psykologi på Örebro universitet. Hon har erfarenheter från Turin University i Italien och Flinders University i Australien. Hon forskar om ungdomars sömn och psykisk hälsa vid Örebro universitet.

Publikationer:

https://scholar.google.se/citations?user=o-Ah7h4AAAAJ&hl=en

Serena Bauducco

Forskningsledare

E-post: serena.bauducco@fou.sormland.se
Tel: 073-950 14 89