FOU Logotyp

Martin Geisler

Martin arbetar främst i olika forsknings- och utvärderingsuppdrag. Aktuella forskningsuppdrag avser barns och ungas hälsa, samverkan inom barnhälsovården och EVIKOMP 2.0. Utöver det arbetar han just nu även i uppdrag gällande kartläggning av kompetensförsörjningsplaner och utvärdering av ESF- och RAR-finansierade projekt och insatser.

Om Martin

Martin har arbetat som forskningsledare på FoU i Sörmland sedan 2020. Han har forskningserfarenheter från Göteborgs universitet, Malmö universitet och Lunds universitet – främst inom arbets- och organisationspsykologi, beslutsfattande och social kognition. Martin har även erfarenheter från olika statliga myndigheter så som Brottsförebyggande rådet, Kriminalvården och Arbetsförmedlingen.

Martin har en fil.dr. i psykologi.

Martin Geisler

Forskningsledare

E-post: martin.geisler@fou.sormland.se
Mobil: 073- 950 82 89