FOU Logotyp

Osman Aytar

Osman Aytar är forskningsledare och följeforskare på FoU i Sörmland sen 2021 och bedriver bland annat följeforskning för projekten Tillsammans för barnens bästa i Sörmland och Brukarinflytande: Test av Forummetoden i Sörmland - ett pilotprojekt.

Om Osman

Osman har grundutbildning som utredningssociolog och avhandlingen Mångfaldens organisering: Om integration, organisationer och interetniska relationer i Sverige lades fram i sociologi vid Stockholms universitet år 2007. Osman är nu docent i socialt arbete/fil. dr. i sociologi på Mälardalens universitet.

Osman har varit med i olika nationella, regionala och kommunala utvecklingsprojekt inom områden såsom vård på lika villkor, forskningscirklar om bemötande och likabehandlingsplaner, lärande genom verksamhetsförlagd utbildning, entreprenöriellt lärande och sociala innovationer i socialt arbete, inkludering i arbetsmarknaden, ensamkommande barn, språkvän/flyktingguide, myndighetsutövning och kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete.

Publikationer

Osmans forskningsintressen är bland annat mångfald, integration, interetniska relationer och möten, civilsamhälle, intersektionalitet, interkulturalitet, utvärdering/följeforskning, kunskaps- och litteraturöversikter, verksamhetsutveckling, sårbarhet, bemötande, organisationer och ledarskap, diaspora och globalisering.

Länk till Osmans sida på MDU och hans publikationer

 

Osman Aytar

Följeforskare

E-post: osman.aytar@fou.sormland.se
Mobil: 016-15 36 14