FOU Logotyp

Marina Arkkukangas

Marina är chef på FoU i Sörmland sedan 2019. Hon har även forskningstid på 20 procent, som beviljats av Centrum för klinisk forskning i Region Sörmland.

Om Marina

Marina har jobbat på FoU i Sörmland sedan 2017. Före chefsuppdraget var hon forskningsledare på FoU i Sörmland och var aktiv inom området hälsofrämjande och förebyggande arbete med fokus på åldrande. Hon är intresserad av hur fysisk aktivitet och träning samt hur beteendeförändring kan stödjas och främjas på bästa sätt.

Marinas grundutbildning är legitimerad Sjukgymnast. Hon disputerade inom vårdvetenskap på Mälardalens universitet och är filosofie doktor sedan 2017. Marina är affilierad till Högskolan Dalarna och Mälardalens universitet. Marina har sedan 2022 haft ett uppdrag som Vetenskapligt ledamot på Etikprövningsmyndigheten och kommer under 2024 att vara Vetenskaplig sekreterare på myndigheten.

Publikationer

Länk till Marinas Google Schoolar

Marina Arkkukangas

FoU-chef

E-post: marina.arkkukangas@fou.sormland.se
Tel: 073-950 07 40