FOU Logotyp

Forummetoden – metod för brukarinflytande testas i Sörmland

Forummetoden är en metod som kan användas inom psykiatriska verksamheter för patientinvolverad verksamhetsutveckling och ökat brukarinflytande. Sedan mitten av oktober har Uppdrag Psykisk hälsa, Region Sörmland, börjat införa och testa Forummetoden. Det finns idag inte någon forskning som ger evidens för forummetodens effekter. Därför känns det viktigt att FoU i Sörmland har fått i uppdrag att följa och utvärdera testningen av forummetoden i Sörmland.  

En grupp blandade personer sitter och står runt ett bord och ser ut att ha ett möte. En kvinna sitter i rullstol.

Det speciella med forummetoden är att forummöten leds av personer som kommer exempelvis ifrån brukarrörelsen och själva har erfarenheter av att vara patient eller brukare. Under ett forummöte deltar patienter, brukare eller anhöriga. De får chans att vara med och påverka vården och omsorgen som de själva tar del av genom att dela med sig av åsikter och ge egna förslag till förbättringar. Anteckningar från mötena förs sen vidare i verksamheten för beslut och återkoppling till deltagarna sker vid efterföljande forummöte.

Forummetoden testas nu och under ungefär ett års tid på Psykiatriska kliniken på Mälarsjukhuset och inom funktionshinderområdet i Eskilstuna kommun.

Vill du veta mer om eller delta på ett forummöte?

Kontakta Magnus Werner på magnus@magnuswerner.se

Är du nyfiken på forummetoden?

Läs mer på: Påverka vård och omsorg i forummöte - Eskilstuna kommun eller på fou.sormland.se/projekt/brukarinflytande