FOU Logotyp

Satsningar för att förebygga och bryta ofrivillig ensamhet

Ofrivillig ensamhet drabbar alla åldrar och är särskilt utbrett bland äldre över 85 år, det här påverkar både fysisk och psykisk hälsa och är därför en viktig del i regeringens treåriga satsning på folkhälsan. Flera projekt för ökat välmående hos äldre är redan på gång, bland annat på FoU i Sörmland, forskningscentret Nordregio och inom Nära vård.  

en äldre man sitter vid ett bord och tittar ut genom fönstret

Ofrivillig ensamhet innebär en kronisk stress som påverkar oss negativt. Det kan exempelvis bidra till att blodkärlen drar ihop sig vilket i sin tur kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar, samtidigt som det också kan bidra till depression och demens. Därför föreslår regeringen en treårig gemenskapssatsning på 300 miljoner kronor. Hör socialminister Jakob Forssmed berätta mer om satsningen på regeringen.se

Webbinarium 7 dec:

Kan digitala verktyg minska ensamhet hos äldre? – Erfarenheter från tre svenska kommuner

Många äldre vuxna i Norden känner sig ensamma och socialt isolerade, ibland även de som bor på äldreboenden. Under Coronapandemin ökade den sociala isoleringen ytterligare.

Digitala verktyg har potential att bryta social isolering, exempelvis genom ökad tillgång till vårdinrättningar och sociala aktiviteter. Nu har tre kommuner i Sverige; Huddinge, Eskilstuna och Storuman, undersökt användandet av digitala verktyg. Fokus har legat på utmaningar, möjligheter och lösningar som kommit fram under coronapandemin.

Du kan läsa om undersökningen i en ny rapport från Nordregio eller delta i ett webbinarium den 7 december kl 13-14.15 där rapporten presenteras. I detta webbinarium tas även ett annat projekt upp. Det handlar om hur negativa känslor vid isolering kan förhindras. Läs mer och registrera dig på nordregio.org (Observera att detta webbinarium hålls på engelska).

Nytt doktorandprojekt – äldre och psykisk ohälsa

Just nu söker FoU i Sörmland en heltidsdoktorand på fyra år till ett projekt som handlar om äldre och psykisk ohälsa. Projektet utgår från en planerad multicenterstudie (Region Västmanland, Sörmland och Örebro) som handlar om psykologisk korttidsbehandling av mild till måttlig depression hos äldre i primärvården. Sammanlagt i de tre regionerna kommer fyra doktorander att anställas.

Fokus för FoU i Sörmlands doktoranden kommer att vara inom området preventivt arbete där fysisk aktivitet är centralt.

Nära vård – Hälsofrämjande och förebyggande arbete

Inom nära vård-projektet i Sörmland är ett av fokusområdena just hälsofrämjande och förebyggande arbete. Läs mer om det och regeringens satsning på folkhälsa på fou.sormland.se