FOU Logotyp

Länsgemensam digitaliseringsstrategi för Sörmland

I tisdags hölls det tredje digitala mötet gällande uppdraget om länsgemensam digitaliseringsstrategi. 

FoUiS fick uppdrag av Länsstyrgruppen i höstas att leda detta arbete med att utforma en länsgemensam digitaliseringsstrategi för socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård. Framtagandet av strategin är ett led i att öka samordningen av digitaliseringsstatsningar inom vård och omsorgi i länet. Arbetet sker i samverkan med Sörmlands nio kommuner och region Sörmland. I arbetsgruppen ingår representanter med olika perspektiv men som kan representera samtliga nio kommuner samt Region Sörmland. Ett uppstartsmöte hölls i slutet på oktober förra året. 

Vid dagens möte diskuterades ett första utkast till uppdragsdirektiv för digitaliseringsstrategin, och givande diskussioner fördes kring bland annat effektmål och hur höga ambitioner som är rimligt att formulera i strategin. Direktivet kommer nu att revideras och återigen gå på remiss till arbetsgruppen, inför att det ska behandlas på länsstyrgruppens möte i mars.