FOU Logotyp

Natur och hälsa – finns det något samband?

Våren och sommaren är här med längre dagar och varmare väder och många av oss tar chansen att vara utomhus mer. Men är det ett bra för hälsan att vara ute i naturen?

Två personer cyklar på en kulle och ser ut över en dal, från Adobe Stock

FaR och hälsa

Det finns idag en mängd befintlig kunskap som handlar om befolkningens ökade ohälsa, hur många som inte uppnår rekommenderad fysisk aktivitetsnivå och sjukdomar som orsakas av detta.

En modell som många känner till är fysisk aktivitet på recept (FaR). Det är en modell som redan har införts inom hälso-sjukvården. I exempelvis Region Sörmland pågår just nu ett projekt som handlar om FaR som e-tjänst på tre vårdcentraler, läs mer om projektet här.

Naturrecept

Men enligt en nyligen publicerad artikel i den brittiska medicinska tidskriften The Lancet finns det även positiva indikatorer för ett nytt sätt att arbeta med hälsa, nämligen genom ”naturrecept”.  Att t förskriva natur på recept kan ge positiva fördelar för blodtryck, symtom på depression och ångest och dessutom bidra till fysisk aktivitet.

Författarna beskriver förskrivningen av natur på recept som ”uppmuntran till att tillbringa tid i naturen”, både som organiserad och icke organiserad aktivitet. Spridning och användning av naturrecept blir enligt författarna mer och mer vanligt.

Den genomförda sammanställningen visar att en ny form av effektiv förskrivning av naturrecept som kan involvera en rad naturliga miljöer och aktiviteter och kan implementeras, med exempelvis stöd av civilsamhället, är lovande. Länk till artikeln här.