FOU Logotyp

Personcentrerad vård och rehabilitering i hemmet i fokus

En vårdpersonal hjälper en man med rehabilitiering  i hemmet, från Adobe stock

Ett nytt kunskapsstöd från Socialstyrelsen finns nu publicerat kring Hälso- och sjukvård i hemmet och personcentrerad vård och rehabilitering. Idag får allt fler människor hälso- och sjukvård i hemmet. Personerna som får vården förväntar sig att den ska vara utformad utifrån deras individuella behov och önskemål. De förväntar sig också att de som utför vården har samordnat insatserna som ges. (kunskapsstödet på socialstyrelsen.se).

SKR lyfter även rehabilitering i hemmet i sin nya rapport Rehabilitering i hemmet. Rapporten syftar till att belysa förekomsten av rehabilitering i hemmet, fördjupa kunskapen kring hur arbete med rehabilitering i hemmet kan bedrivas samt att identifiera vilka framgångsfaktorer som kan förklara ett positivt utfall. Eskilstuna kommuns Vård och Omsorgsförvaltning representerar Sörmland med som ett gott exempel kring deras arbete med intensiv hemrehabilitering (IHR). (Läs mer i rapporten)