FOU Logotyp

Vitt snus – en kvinnofälla?

nligt en nypublicerade rapport har andelen kvinnor och unga vuxna som snusar dagligen i Mellansverige ökat. Rapporten presenterar resultat från undersökningen Liv & hälsa, som genomfördes under våren 2022, och innehåller flera intressanta resultat om bland annat hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Ett resultatet som är oroväckande är att andelen som snusar dagligen bland kvinnor och bland personer i åldern 18–29 år har ökat.

En dosa vitt snus och en hand som håller en snus, bild från Adobe Stock

Det vita snuset

Frågan om det vita snuset är ny för i år. Bland kvinnorna i Sörmland snusar sju procent. Av dessa använder ungefär hälften snus med tobak och den andra hälften ”tobaksfritt” vitt snus.

Vitt snus marknadsförs som ett fräscht tobaksfritt alternativ till traditionellt snus och finns att köpa i en mängd olika smaker. Men det vita snuset innehåller höga doser nikotin, som framställs av tobak.  Sedan första augusti 2022 är det 18-årsgräns även för köp av vitt snus.

Rapporten finns i sin helhet att ladda upp från Region Sörmlands utvecklingswebb. Här hittar du också faktablad med fler resultat från Liv & hälsa undersökningen.

Liv & hälsa i Mellansverige (utvecklasormland.se)