FOU Logotyp

Vi har banat väg för omställningen i Sörmland!

Den 11 maj slutrapporterade vi det tvååriga uppdraget FoU i Sörmland har haft för att stödja omställningen till en nära vård. Temat för dagen var Nära vård igår, idag och imorgon.

Projektledarna för Nära vård Cajsa och Karolina på slutkonferensen, foto Marina ArkkukangasFoto: Cajsa Åkerholm och Karolina Ehnsiö på slutkonferensen

Under dagen deltog politiker, högre tjänstemän och invånare som fick ta del av det gemensamma arbetet med omställningen i Sörmland samt i en workshop för att bidra till det fortsatta arbetet.

Arbete med Nära vård

Projektet har haft fyra mål som övergripande har handlat om;

  • målbild för Nära vård
  • fokusområden
  • struktur för gemensamt arbete
  • gemensamma indikatorer.

En stor del av arbetet med nära vård handlar om arbete på en strategisk nivå, vilket vi ser som en förutsättning för det operativa arbetet ute i verksamheterna och som nu behöver växlas upp. Det kopplar även an till en del av de slutsatser som beskrivs i den rapport Myndigheten för vård- och omsorgsanalys publicerade i mars.

Kommunikation och samarbete

Utöver det beskrivna projektarbetet har mycket handlat om att medvetandegöra och informera, samt om samverkan och samarbete för att skapa relationer och tillit. Det fortsatta arbetet tas nu vidare och kommer att kommuniceras mer. En rapport kommer att publiceras på FoU i Sörmlands hemsida under midsommarveckan och efter det kommer även mer information, bland annat genom FoU-podden.

Nära vård är i sikte och vi gör det tillsammans!