FOU Logotyp

Projektdatabas

För att få kunskap om vad som pågår i länet upprättas inledningsvis en projektdatabas som stöd för inventeringsarbetet. Inventeringen ska ske i enlighet med den framtagna målbilden och kontinuerligt uppsatta fokusområden för Nära vård och hälsa i Sörmland.

I projektdatabasen ska alla projekt som beslutats om i Länsstyrgruppen och som genomförs gemensamt av minst två huvudmän i Sörmland dokumenteras. Det kan exempelvis vara i samverkan mellan en kommun och Region Sörmland, mellan två kommuner eller i samverkan med FoU i Sörmland.

Frågor som gäller projektdatabasen skickas till info@fou.sormland.se

Kontaktpersoner

Jan Norberg
jan.norberg@fou.sormland.se
070-68 77 366

Ali Hassan
ali.hassan@fou.sormland.se
076-792 06 74

Marina Arkkukangas
marina.arkkukangas@fou.sormland.se Tel:016-541 40 31