FOU Logotyp

Forskning

Hösten 2022 började en doktorand att följa omställningen till en Nära vård i Sörmland. Projektet kommer att pågå under 4 år.

Huvudsyftet med doktorandprojektet är att utifrån ett praktiknära forskningsperspektiv studera omställningen till en personcentrerad nära vård och omsorg i Sörmlands län.

Doktorand är Karins Strömqvist Bååthe, som är antagen till forskarutbildningen på Mälardalens universitet inom området arbetslivskunskap.

Karins fyra delstudier syftar till att bidra till kunskap om hur omställningen till en Nära vård i Sörmland har fungerat och ge värdefulla lärdomar inför fortsatt arbete i Sörmland med nära vård. Övergripande frågeställningar som Karin under hösten har börjat undersöka med både kvalitativa och kvantitativa metoder är:

Frågeställningar är:

  1. Hur har behovsinventering och utveckling av målbilden gått till?
  2. Vilka är framgångsfaktorer, risker och hinder i implementering av målbilden?
  3. Vilka förbättringsbehov finns och hur kan de tillgodoses i förhållande till implementering av målbilden?
  4. Hur ser möjligheter och hinder för verksamhetsintegrering av målbilden ut?

Sammantaget kommer forskningen att bidra till kunskap om hur omställningen till en Nära vård i Sörmland har fungerat och ge värdefulla lärdomar inför det framtida utvecklingsarbetet.

PROJEKTDETALJER

Projekttyp: Forskningsprojekt 

Projektperiod: 2022 - 2027

Kontaktperson:

Karina Strömqvist Bååthe
karin.baathe@fou.sormland.se
Tel 0730-89 61 62