FOU Logotyp

Mål-och behovsstyrd process

FoU i Sörmland har ett fortsatt uppdrag i samverkansstrukturen med att säkerställa att alla utvecklings- och forskningsinitiativ bedöms utifrån en strukturerad process med koppling till målbild nära vård och fokusområden samt gemensamma indikatorer för Nära vård, en mål- och behovsstyrd process för Nära vård. Denna process syftar till att säkerställa att de satsningar som görs utgår från gemensamma utmaningar och behov och därmed bidrar till ett omställningsarbete i Sörmland.

Flödesbild satsningar

Figur. Mål- och behovsstyrd process för Nära vård

I uppdraget med en mål-och behovsstyrd process ingår uppdraget med att följa gemensamt beslutade indikatorer för Nära vård, indikatorernas syfte är att ge information om, mäta (indikera) faktiska nivåer eller förändringar, vilket är en viktig del av den mål-och behovsstyrda processen. Indikatorerna utgår från målbilden och rapporteras i tre delrapporter: Nära, Tillsammans och God hälsa, vård och omsorg. Första delrapporten som visar indikatorer för målområdet God hälsa vård och omsorg hittar du här (rapport).

Utöver arbetet med att säkerställa att ”rätt” satsningar görs pågår ett forskningsprojekt där omställningen till god och nära vård i Sörmland följs genom så kallad aktionsforskning under åren 2022–2027. Läs mer om projektet här (länk).