FOU Logotyp

Webbaserad distansutbildning för vikarier inom vård och omsorg

Du har väl inte missat att FoUiS har skapat en webbaserad snabbintroduktion för vikarier inom kommunal vård och omsorg?

FoU i Sörmland har för kommunerna i regionen samlat ihop ett urval av redan tillgängliga webbaserade resurser för att skapa en introducerande distansutbildning för vikarier inom kommunal vård och omsorg. Ta gärna del av och sprid utbildningssidan till dina kollegor! Det finns andra liknande initiativ, bland annat från SKR och Socialstyrelsen, som är mer omfattande. Denna introduktionsutbildning går lite snabbare att ta sig igenom (c:a 8-12 timmar) och tanken är att respektive huvudman ansvarar för att efter behov komplettera och validera de kunskaper som ges.

Webbutbildningen hittar ni här: https://www.fou.sormland.se/kunskapsportal/webbaserad-introduktion/