FOU Logotyp

Samverkan kring visningsmiljö för välfärdsteknik

En visningsmiljö för välfärdsteknik i Sörmland - det är vad Eskilstuna kommun planerar tillsammans med FoUiS och Hjälpmedelscentralen i Sörmland. Lokalen finns i centrala Eskilstuna men förhoppningen är att det ska bli en visningsmiljö som kommer hela regionen till godo.

Eskilstuna kommun tog initiativ till en visningsmiljö för välfärdsteknik i början av året och nu har övriga två projektparter, FoUiS och Hjälpmedelscentralen, gått med i projektet. Lokalen ligger längs Nygatan i centrala Eskilstuna i anslutning till den kommunala dagliga verksamheten Ord och bild.

Tanken med visningsmiljön är att visa upp delar av både Hjälpmedelscentralens och Eskilstunas kommuns utbud av välfärdstekniska produkter, men också att ge möjlighet att visa välfärdsteknik som redan finns tillgänglig på konsumentmarknaden. Målgruppen är äldre och personer inom LSS men också medarbetare som kommer i kontakt med välfärdsteknik i sitt dagliga arbete. Visningsmiljön planeras att vara öppen för allmänheten under dagtid men det ska också finnas möjlighet att hålla visningar eller seminarier för slutna sällskap.

Projektet har precis inletts och det finns ingen fastställd tidplan ännu. Men vi återkommer med mer info så snart det finns något att berätta. Har du tankar eller idéer kring visningsmiljön? Hör gärna av dig till karl.schultz@fou.sormland.se.