FOU Logotyp

Webbutbildningar

Webbutbildningar riktade till kommuner finns tillgängliga hos Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK), Socialstyrelsens kunskapsbank, Östergötlands länsstyrelse med särskilt uppdrag gällande heder.

NCK:s stöd till kommunerna >NCK

NCK-webbkurs om våld >NCK

Socialstyrelsen >Våld mot äldre och >Sex mot ersättning

Länsstyrelsens webbutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck >Länsstyrelsen

 Nationellt Metodstöd mot prostitution och människohandel (NMT) har webbutbildning om människohandel med barn och unga >Människohandel med barn och unga

Jämnställdhetsmyndigheten JÄMY har en webbutbildning om Sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel >Sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel

Filmer om våld

Stiftelsen Allmänna barnahuset har flera filmer om våld mot barn >Våld mot barn

Hedersförtryck.se har en samling filmer om hedersrelaterat våld och förtryck >Hedersförtryck

TRIS Tjejers rätt i samhället har film om vardagsheder >Vardagsheder

Polismyndighetens film om våld >Verkligheten som inte borde finnas

 

Trailer för NCK:s webbkurs