FOU Logotyp

Styrande dokument

Socialtjänstens och vårdens arbete mot våld styrs av lagar och förordningar. I Sörmland finns även ett Vårdprogram.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOFS 2014:4

Våld Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer Våld

En nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor Nationell strategi

 Vårdprogram Våld i nära relationer Region Sörmland

 

Kvinnofridslinjen 020-505050