FOU Logotyp

Chefsstöd

SKR har tagit fram stödmaterial om hur du som chef kan stödja utsatta medarbetare att få rätt stöd och hjälp. Materialet innehåller kunskap om våld i nära relationer, stöd att hålla samtal och råd om hur du som chef kan agera. Här finns också mallar som du kan anpassa efter din egen organisation. Några av dessa mallar hittar du nedan:

Våld i nära relation – stöd för dig som chef (PDF)

Våld i nära relation – presentation för APT (PDF)

Samtalsstöd vid misstanke eller kännedom om utsatthet (PDF)

Mall Kontaktlista - Skydd och stöd vid våld i nära relationer (PDF)