FOU Logotyp

Psykisk ohälsa hos äldre

Depression hos äldre betraktas som en av vår tids stora folkhälsoutmaningar och det finns ett stort behov av effektiva psykologiska behandlingsmetoder som kan ges till många tidigt i sjukdomsförloppet. En sådan metod är beteendeaktivering, som minskar depression genom att öka lustfyllda, meningsfulla och viktiga aktiviteter såsom fysisk och social aktivering

Äldre dam pratar i telefon i ett ljust rum, Från Adobe Stock

Forskningsprojektet

DepActive är ett forskningsprojekt där en multicenterstudie planeras inom primärvården i Region Västmanland, Region Sörmland/FoU Sörmland och Region Uppsala.

Inom forskargruppen finns representanter från respektive region representerade, och forskningen är knuten till Uppsala universitet. Forskningsprojektet skapas i samarbete med representanter från primärvården samt brukarrepresentant från Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH.

Förberedelser pågår under 2023 och en doktorand är rekryterad till Sörmland (FoUiS) och påbörjar sin tjänst i augusti. Utöver detta kommer en postdoc starta i september 2023 då intresse även finns att undersöka kommunala insatser, såsom hemtjänst och hemsjukvård, och om behandlingen påverkar behovet av insatser.

Projektet som helhet, med samverkan mellan regionernas specialistvård och primärvård, kommuner, universitet och brukarorganisationer, faller väl inom ramen för omställningen till Nära vård.

Mer information om projektet kommer att läggas ut fortlöpande och planen är att studien startar i början av 2024.

>Fyra telefonsamtal minskade depression
>Psykoterapi via telefon gav minskad depression hos äldre under pandemin
>FoU-podden, avsnitt 76, Beteendeaktivering - för att minska depression hos äldre

PROJEKTDETALJER

Projekttyp: Forskningsprojekt

Projektperiod: 2023-2028

Kontaktperson:

Marina Arkkukangas
marina.arkkukangas@fou.sormland.se Tel:016-541 40 31

Aktuellt

Tidningen ÄldreOmsorg har publicerat en intervju med Johnny Pellas om beteendeaktivering i sitt första nummer 2024.

"Det är aldrig för sent att må bra” | Äldreomsorg (tidningenaldreomsorg.se)